Kadınların Adalete Erişiminin Önündeki Engellerin Kaldırılmasını Sağlamak” Konulu Çalıştay Hakkında.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün yazısı hakkında

Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında

Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği hk.

Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.

Barolara Kayıtlı Kadın-Erkek Avukat Sayıları Hakkında.

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Hakkında.

Avukatların Sağlık Yardımı Alabilmesi İçin Baro Aidat Borçları Olmaması Şartının Pandemi Süresince Aranmaması Konusunda Baro Görüşleri