İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hk.

Anayasa Mahkemesi’nin 24.05.2023 tarihli 32200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bilgi için TBB'ne gönderilmesine karar verdiği bireysel başvuru ihlal kararı hakkında.

Roma Unitelma Sapienza Üniversitesi İşbirliği Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği Değişikliğinin yayımı hakkında.

Meslekte 40. 50. ve 60. Yıl Onur Madalyaları Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun Görev Değişikliği Hakkında.

2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında

2023 Adli Yardım Ödenekleri hk.