Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Nöbetçi Noterlik Uygulaması” konulu yazısı hakkında

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında

İnsan Hakları Eylem Planı Çalıştayı Hakkında.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.

Baroların ilanlarının Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yayınlatılmasına İlişkin Mahkeme Kararı hakkında.

T.C. Ankara Valiliği İl Yazı İşleri müdürlüğü yazısı ekinde Birliğimize gönderilen T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarih 9581 sayılı baro genel kurulları konulu yazısı hakkında.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması

Kesenek ve Ölüm Yardımı borçları hk.