Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar İle Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik hk.

6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk.

TBB Bilişim Komisyonu ve Eğitim Merkezi tarafından Avukat ve Stajyer Avukatlara yönelik olarak belirtilen konularda hazırlanan Bilişim Eğitimleri hk.

27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik hk.

Türkiye Barolar Birliği Kariyer ve Mesleki Gelişim Merkezi “Merkez Tanıtım ve Kariyer Programı” hk.

Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yönelik Tavsiye Kararı Hk.

İlk Altı Aylık Dönem Değerlendirme Toplantısı Hakkında

Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesinin İptali Hakkında.