Adalet Bakanlığının Evrakların Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve T.C. Kimlik Numaralarının Eklenmesi talebi hakkında.  

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin yayımı hakkında.

Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi Amacıyla STK- Baro İşbirliğine Yönelik Hibe Başvuruları Başladı.

27 Nisan 2024 Tarihinde Gerçekleştirilecek  "Büyük Savunma Mitingi' Hakkında.

TBB Litai Hotel’de Konaklayacak Engelli Meslektaşlarımıza Yapılacak İndirimler Hakkında.

Levhaya yazılmaksızın avukatlık ruhsatnamesi alan kişilere avukatlık kimlik kartı verilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hakkında.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki değişik 16. maddesinin bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali hakkında.

24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başarı belgesinin staj başvuru dosyalarına kazandırılması gereği hakkında.