Türkiye Barolar Birliği ile Aras Kargo arasında yapılan sözleşme hk.

Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında.

Barokart kimlik kartlarının satış fiyatı hk.

“Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in  Yayımı Hakkında.  

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince hesaplanan ve baro keseneği, ölüm yardımı gibi borçlar mahsup edildikten sonra dağıtılacak tutarları gösteren tablolar ilişiktedir.

Kamu Avukatları Kanunu Taslak Çalışması Hakkında

Birlik Keseneği ve Ölüm Yardımı hk.

6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Felaketinin Yıldönümü Nedeniyle Kahramanmaraş ve Hatay’da Yapılacak Anma Toplantıları Hakkında.